Vecka 11
Tis13/0319:00

Bön

Tors15/0315:00

Bibelläsning och bön

18:30

Konfa

Fre16/0320:00

Teen Up

Sön18/0316:00

Familjegudstjänst för Alla


Gudstjänstansvarig: Anna-Maria Newman
Serv.gr. 5
18:00

Administrationsmöte

Vecka 12
Tis20/0310:30

Sångstund på Balders Båge

13:00

Sångstund på Ängsgården

19:00

Bön

Ons21/0318:30

Club P

Tors22/0314:00

Dagledigträff

En glimt av Japan, med Milda och Lennart Hector
18:30

Konfa

Fre23/0320:00

Kanaans café

Sön25/0316:00

Gudstjänst för Alla

Tema: Det är stort att vara liten
Predikar: Adam Gau
Söndagsskola, Nattvard
Serv.gr. 6
Vecka 13
Tis27/0314:30

Sångstund på Eneberg

19:00

Missionsbön

Tors29/0315:00

Bibelläsning och bön

18:30

Konfa

19:00

Getsemanestund, med nattvard

Fre30/0312:00

Långfredag

en GO(O)D fredag
Sön01/0416:00

Påskgudstjänst för Alla

Predikar: Emmalill Hector
Gudstjänstansvarig: Petter-Magni Newman
Söndagsskola
Serv.gr. 1
Vecka 14
Tis03/0419:00

Bön

Sön08/0416:00

Gudstjänst för Alla


Tema: KYRKAN för alla
Predikar: Christian Josephson
Gudstjänstansvarig: Adam Gau
Söndagsskola
Serv.gr. 2
Vecka 15
Tis10/0413:30

Sångstund på Granparken

19:00

Bön

Ons11/0418:00

Club P

Tors12/0415:00

Bibelläsning och bön

18:30

Konfa

Fre13/0420:00

Teen Up

Sön15/0416:00

Gudstjänst för Alla

Tema: KYRKAN för alla
Predikar: Josef Pansell
Gudstjänstansvarig: Emmalill Hector
Söndagsskola
Serv.gr. 3
Vecka 16
Tis17/0419:00

Bön

Tors19/0414:00

Dagledigträff

Pianomusik och allsång, Pelle Karlsson m.fl.
18:30

Konfa

Fre20/0420:00

Kanaans café

Sön22/0416:00

Gudstjänst för Alla


Tema: Vårt fingeravtryck
Predikar: Margareta Stenberg
Gudstjänstansvarig: Per-Anders Johansson
Söndagsskola, Nattvard
Serv.gr. 4, Extra insamling till köksbygge
18:00

Församlingsmöte

Vecka 17
Tis24/0419:00

Missionsbön

Ons25/0414:00

Sångstund på Vårdbo

18:30

Club P

Tors26/0415:00

Bibelläsning och bön

18:30

Konfa

Fre27/0420:00

Teen Up

Sön29/0416:00

Gudstjänst för Alla

Tema: Vårt fingeravtryck
Predikar: Kristina Aldén
Gudstjänstansvarig: Petter-Magni Newman
Söndagsskola
Serv.gr. 5
Tillbaka